En ny början. Igen!

Typiskt! Jag har lyckats radera hela sajten än en gång… Första gången för att jag försökte byta tema (utseende) på sidan, och var dum nog att forcera genomförandet trots varningsrutan. Andra gången för att rensa lite på servern. Och där kan man väl säga att jag lyckades över förväntan. Hela sajten rök, och med den det jobb jag lagt ner så här långt (note to self: Även om du tycker att du inte åstadkommit något permanent, tag en BUP i alla fall!).

Ja, ja. På’t igen!

Tommy Wahlgrens förslag om att tidigarelägga Almedalsveckan

Onsdag till onsdag är också en vecka

Några tankar kring Almedalsveckan av en som följt veckans imponerande utveckling under många år.

Söndag till söndag är en dryg vecka. Det är onsdag till onsdag också. Jag ska här ge några skäl till en tidigareläggning av veckan.

Alltså; starta Almedalsveckan onsdagen efter midsommar och avsluta onsdagen veckan därpå.

  • Alla dagar blir lika värda. Ärligt talat är den inledande söndagen och den avslutande helgen ganska så bleka. Frånsett de politiska talen så händer inte mycket på arenorna. Det är minst sagt glest mellan aktiviteterna och åskådarleden. Med modellen onsdag till onsdag blir alla dagar upplevelserika dagar. Alla partiledartal börjar 19.00, man slipper konstiga tider som lördag 15.00 och söndag 11.00 (!)
  • Tidigare start. Det är ett önskemål som framförts från flera håll. Många deltagare börjar sin semester direkt efter Almedalsveckan. Vi ser hur många både mentalt och de facto packar ihop redan vid lunchtid på fredagen. För att inte säga torsdag kväll. Med onsdag-onsdag har man några avvecklingsdagar hemma på jobbet innan det är dags för semestern.
  • Förlänger högsäsongen. Det är en fördel för Gotland om man på detta sätt startar högsäsongen tidigare, alltså mitt i veckan efter midsommarhelgen. För att alla ska vara igång på onsdagen kommer aktörerna att vara på plats senast tisdagen efter midsommar. Och ingen åker troligen hem förrän efter den avslutande onsdagen. I bästa fall täcker alltså Almedalsveckan nästan två veckor om man ser den med besöksnäringens ögon.
  • Fler medverkar och besöker. Med full verksamhet i helgen mitt i ”veckan” kommer fler, normalt vardagsarbetande, att ha möjlighet att uppleva Almedalsveckan. Organisationer som kanske inte klarar att vara igång hela tiden har chans i helgen med hjälp av frivilliga krafter. Med modellen onsdag till onsdag kan också veckan utvecklas. Helgen i mitten ger utrymme för nya idéer.
    Om en organisation eller företag inte orkar med mer än fyra dagars seminarium så delar man platsen med annat företag, annan organisation som tar de återstående fyra dagarna, alltså ett bättre utnyttjande av ytorna i innerstaden.

Naturligtvis finns det problem förknippade med en omläggning till onsdag-onsdag, men allt går naturligtvis att lösa med god vilja. De som bokat upp boende och lokaliteter långt i förväg erbjuds flytta i den ordning de en gång bokat, partiernas turordning behöver inte brytas, transporterna till och från ön borde inte påverkas till det sämre etc.

Efter valet 2014 vet vi hur många partier som finns i riksdagen, men även om något försvinner så kan man i så fall börja Almedalsveckan på onsdag och sluta på tisdagen.

Naturligtvis går det lika bra med tisdag till tisdag eller torsdag till torsdag och skulle vi någon gång se färre eller fler partier representerade i riksdagen så kan man ju bara korta eller förlänga i någon ända.

Härmed lämnas idén över till partirepresentanterna på Gotland, för Almedalsveckan ”ägs” väl fortfarande av de lokala partiorganisationerna?

Visby i sommartid

Tommy Wahlgren

Denna text publicerades 20130712, men har placerats på ett tidigare datum med hänvisning till hemsidans nyhetsflöde. För att kngen ska missförstå något sattes datumet till innan hemsidan skapades/Mattias
Disclosure: Om nu någon skulle undra så är Tommy Wahlgren min far. Givetvis kan min barndom och vårt släktskap påverka min uppfattning av vad farsgubben säger och tycker. På gott och ont, beroende vem du frågar. Men när det gäller ovanstående är vi roligt nog överrens!